ADVOKÁTNÍ TARIF

 

Odměna je určena na základě právního předpisu (mimosmluvní/tarifní odměna), kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif):

 

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby včetně zastoupení v soudním řízení činí z tarifní hodnoty:

-        do 500 Kč                                                                            300 Kč,

-        přes 500 Kč do 1 000 Kč                                                  500 Kč,

-        přes 1 000 Kč do 5 000 Kč                                           1 000 Kč,

-        přes 5 000 Kč do 10 000 Kč                                        1 500 Kč,

-        přes 10 000 Kč do 200 000 Kč                                   1 500 Kč

         a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč,

-        přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč                          9 100 Kč

         a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč,

-        přes 10 000 000 Kč                                                    48 300 Kč

         a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.