PRÁVO ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

 

  • Konzultace k plnění povinností územních samosprávných celků včetně informační povinnosti
  • Příprava veškerých podkladů k rozhodování územních samosprávných celků
  • Příprava jednání jednotlivých orgánů územních samosprávných celků
  • Komplexní služby v rámci pracovněprávních vztahů a vnitřních vztahů územních samosprávných celků
  • Komplexní služby v rámci smluvních vztahů územních samosprávných celků všech typů včetně příprav smluv o převodu majetku
  • Komplexní služby v bytových otázkách územních samosprávných celků
  • Uplatnění nároků územních samosprávných celků včetně vymáhání pohledávek
  • Zastoupení územních samosprávných celků v soudních řízeních všech typů a stupňů
  • Konzultace v oblasti výkonu přenesené působnosti státní správy
  • Vedení agendy přestupkových komisí