PRACOVNÍ PRÁVO:

  • Zajišťování právního poradenství v pracovněprávních otázkách
  • Příprava základních smluvních dokumentů – pracovní smlouva, dohody apod.
  • Příprava vnitřních předpisů zaměstnavatele
  • Řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho ukončením,
  • Problematika mezd a odstupného
  • Hmotná odpovědnost od vzniku po uplatnění
  • Náhrady škod způsobených v pracovním poměru
  • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
  • Zastupování v soudních řízeních v rámci vztahů pracovního práva
  • Kolektivní vyjednávání