VEŘEJNÉ KORPORACE

 

 • Vedení právní agendy všech typů korporací včetně zajišťování právního poradenství v oblasti obchodních společností a družstev
 • Zakládání/zřizování korporací
 • Příprava změn ustavujících dokumentů korporací včetně přizpůsobení novým předpisům
 • Zajišťování zápisu korporace nebo jejích změn do obchodního či jiného veřejného rejstříku
 • Zajišťování přeměn obchodních společností
 • Likvidace korporace včetně vlastního likvidátora
 • Převody majetkových účastí v obchodních společnostech a družstvech - akcie, obchodní či družstevní podíly
 • Příprava a vedení jednání orgánů korporací, včetně valných hromad společností
 • Obchodní tajemství
 • Příprava smluv o výkonu funkce členů orgánů korporace a uplatnění práv z nich
 • Vedení a správa datových schránek korporací
 • Vztahy mezi korporacemi a jejími členy, členy statutárních či jiných orgánů
 • Náhrada škody v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu korporace
 • Zastoupení v soudních řízeních