VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

 • Posouzení nutnosti vypsat výběrové řízení – konzultace k průběhu
 • Příprava podkladů pro transparentní zadání zakázek malého rozsahu
 • Příprava podkladů a vypsání výběrového řízení pro veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní
 • Vedení výběrového řízení a vyhodnocení nabídek
 • Rozbor zadávací dokumentace vypsané veřejné zakázky
 • Příprava podkladů a konzultace pro podání nabídky do výběrového řízení
 • Sepis námitek proti zadávací dokumentaci či jiným úkonům zadavatele
 • Sepis podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včetně podnětu k úřednímu postupu
 • Zastoupení v soudním řízení včetně sepisu žaloby
 • Ochrana hospodářské soutěže včetně příslušného soudního řízení
 • Náhrada škody včetně příslušného soudního řízení