SPRÁVNÍ PRÁVO VČETNĚ PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

 

 • Zastupování před správními orgány včetně sepisu jednotlivých podání, příprava podkladů
 • Zastupování před správními soudy všech stupňů
 • Sepis žalob proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení
 • Zastupování v řízení před katastrálními, živnostenskými a stavebními úřady
 • Vyřízení živnostenských oprávnění a jejich změn
 • Sepis opravných prostředků proti rozhodnutím Finančního úřadu
 • Stavební právo
 • Celní právo
 • Cizinecké právo
 • Zastoupení v řízeních o uplatnění škody způsobené nesprávným úředním postupem
 • Přestupky (oznámení o přestupku, zastupování