Právní vztahy nemovitých věcí včetně bytového práva

PRÁVNÍ VZTAHY NEMOVITÝCH VĚCÍ VČETNĚ BYTOVÉHO PRÁVA

 

 • Zajišťování komplexních právních služeb v oblasti převodu vlastnických práv k nemovitým věcem včetně přípravy kupních, darovacích a směnných smluv, jakož i návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • Zástavní právo od zřízení po zánik včetně uplatnění nároků ze zástavy
 • Nájmy a podnájmy staveb a pozemků
 • Pacht a nájmy zemědělské půdy
 • Nájemní a podnájemní právo bytů a prostor sloužících k podnikání
 • Výpověď nájmu a vyklizení bytů
 • Zřizování a ukončování služebností - věcných břemen, uplatnění práv z nich vyplývajících
 • Právo stavby od zřízení po realizaci
 • Bytové spoluvlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb., i podle občanského zákoníku, včetně změn stanov společenství vlastníků
 • Vedení orgánů společenství vlastníků
 • Vymezení jednotek v budově
 • Vztahy mezi spoluvlastníky – hospodaření se společnou věcí
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví