TRESTNÍ PRÁVO

 

  • Obhajoba obviněného ve všech stupních trestního řízení
  • Zastoupení poškozeného ve všech stupních trestních řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody a zastoupení při všech jednáních
  • Uplatnění nároků obviněného na náhradu nákladů řízení při zprošťujícím rozsudku či zastavení řízení včetně dalších souvisejících nároků