MEDICÍNSKÉ PRÁVO - POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 

  • Komplexní právní služby pro provozovatele zdravotnických zařízení či jiné poskytovatele zdravotních služeb, včetně potřebných smluvních dokumentů
  • Převody lékařských praxí
  • Náhrada škody na zdraví a v případě smrti – náhrady bolestného, další nemajetkové újmy, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy, nákladů spojených s péčí o zdraví, ztráty na výdělku, při invaliditě ztráty na důchodu, odškodnění pozůstalým apod.
  • Náhrada škody na zdraví způsobené nesprávným postupem zdravotnického zařízení
  • Zastupování poškozených v trestním řízení
  • Náhrada nemajetkové újmy za poškození zdraví – žaloba na ochranu osobnosti a ústavou zaručených práv – zejména práva na zdraví a rodinný život
  • Organizace seminářů právních základů pro zaměstnance a pracovníky
  • Vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb