RODINNÉ PRÁVO:

 

 • Manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • Rozvod manželství
 • Sepisování rozvodových smluv v případě tzv. rozvodu dohodou
 • Úprava poměrů u nezletilých dětí jak pro dobu před rozvodem tak po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a nebo společná výchova dětí
 • Zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti
 • Styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • Výživné nezletilých i zletilých dětí
 • Výživné manžela(ky) a výživné rozvedeného manžela(ky)
 • Výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • Určení a popření otcovství
 • Pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví
 • Vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních