Advokátní kancelář JUDr. Veronika Vlková

 

si zakládá na vysoké kvalitě poskytovaných služeb, komunikaci a budování dlouhodobých vztahů s klienty. Kromě poskytování komplexního právního poradenství pravidelným klientům, zejména podnikatelům, se kancelář zabývá i řešením jednotlivých konkrétních případů. Hlavním cílem advokátní kanceláře je v maximální možné míře vyjít vstříc individuálním požadavkům klienta, a to jak z hlediska časového, tak i z hlediska jeho představ o rozsahu a náplni právní pomoci v každém případě a v každé životní situaci. Prioritou je spokojenost a důvěra klientů.

 

Kancelář v případě potřeby externě spolupracuje s vybranými notáři, exekutory, auditory, daňovými a účetními poradci, překladateli a soudními znalci. Díky tomu zajišťuje kompletní právní servis.

 

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Vlkové zajišťuje komplexní právní poradenství pro firmy i soukromé osoby zejména v těchto oblastech:

Občanské právo

Vztahy spotřebitelské a podnikatelské

Právní vztahy nemovitých věcí včetně bytového práva

Rodinné právo

Pracovní právo

Veřejné korporace včetně likvidací

Insolvenční právo

Veřejné zakázky

Právo autorské a právo duševního vlastnictví

Medicínské právo

Správní právo a ústavní právo

Přestupkové právo

Právo územních samosprávných celků

Trestní právo

 

K dalším službám advokátní kanceláře, které jsou klientům poskytovány zpravidla v rámci vyžádané právní pomoci, patří také ověřování podpisů na dokumentech v českém jazyce, provádění advokátních úschov peněžních prostředků, cenných papírů a/nebo listin.

 

Advokátní kancelář poskytuje plný servis spočívající zejména v:

- telefonických / osobních / e-mailových konzultacích k určité problematice,

- vypracování písemných stanovisek či rozborů ke konkrétním otázkám,

- návrhu řešení či postupu v dané situaci,

- jednání s protistranou,

- přípravě smluvní či jiné dokumentace,

- vymáhání pohledávek,

- zastupování před obecnými nebo rozhodčími soudy

- zastupování před správními orgány

- vedení správních řízení.